Om Asha devi

Mitt namn är Asha Devi och jag är diplomerad ayurvedisk specialist från Indien med 25 års erfarenhet. Jag är uppvuxen i en bengalisk familj med ayurvediska traditioner.Tidigare hade jag egen praktik i New Delhi, men är nu verksam i Göteborg och söker nya vägar att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Meditation, yoga och ayurvedisk kost är en naturlig del av min vardag. Att lära känna och vårda naturen ger livet mening. Andlighet betyder också mycket för mig. Min vision är att människan skall få god hälsa, välstånd, lycka och mening i livet. Allt detta kan uppnås med ayurveda och detta vill jag kunna bidraga med.